Dwóch studentów pojechało na wycieczkę rowerową. Pierwszego dnia pokonali 15% całej trasy,drugiego dnia przejechali 1/3 pozostałej drogi. Trzeciego i czwartego dnia przejechali po 17/120 całej trasy , a piątego przejechali ostatnie 34 km. Oblicz ile kilometrów przejechali w ciągu 5 dni.

1

Odpowiedzi

2010-02-08T22:20:10+01:00
X= długosc trasy
1 dzień:15%x=0,15x
x-0,15x=0,85x= tyle zostało po 1 dniu
2 dzień:⅓ z 0,85x=⁸⁵/₃₀₀x przejechali
0,85x-⁸⁵/₃₀₀x=¹⁷⁰/₃₀₀x = tyle trasy zostało po 2 dniu
¹⁷/₁₂₀×2=³⁴/₁₂₀x= trasa przejechana 3 i 4 dnia
¹⁷⁰/₃₀₀x-³⁴/₁₂₀x=¹⁷/₆₀x zostało po4 dniu

¹⁷/₆₀x=34km
x=34:¹⁷/₆₀
x=120
odp. przejechali łacznie 120km