1. 44 g siarczku żelaza (II) rozpuszczono w kwasie solnym i otrzymano siarkowodór z wydajnością 85 %. Oblicz, ile dm sześciennych siarkowodoru, odmierzonego w warunkach normalnych, otrzymano w tym doswiadczeniu.
2. Ile gramow NaMn04 zawierajacego 10 % zanieczyszen potrzeba do sporzadzenia 2000 cm szesciennych 0,1 molowego roztworu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T22:39:50+01:00
1)masa molowa FeS=88g
masa molowa H₂S=34g
FeS +2HCl-->H₂S + FeCl₂
88g FeS reaguje z 34g siarkowodoru
44g FeS reaguje z x g siarkowodoru
x=(44*34)/88=17g
17g-100%
y - 85%
y=14.45g
2)2000cm³=2dm³
Masa molowa NaMn04=142g
0,1mol- 1dm³
x moli - 2dm³
x=0,2mola
1mol - 142g
0,2mola-y
y=28,4g--->masa bez zanieczyszczeń
10%*28,4=2,84g masa zanieczyszczeń
28,4+2.84= 31,24g