Ekspedientka pezeniosła paczke o masie 0,5 z podłogi na półkę znajdującą się na wysokości 150 cm w ciegu 30 sekund. Oblisz;
a) prace wykonana przez ekspedientkę
b) jej moc
c) pracę wykonaną w czasie tego przesuniecia przez siłę przyciagania ziemskiego
d) Kiedy siła wykonuje pracę ujemna a kiedy dodatnią ?.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T22:34:18+01:00
M=0,5kg
s=1,5m
t=30s

a)
W=F*s=mg*s=0,5*10*1,5=7,5J

b)
P=W/t = 7,5/30 = 0,25W

c)
W ekspedientki = -W przyciagania

czyli praca wynonana przez przyciaganie bedzie rowna -7,5J

d)
Dodatnia wykona wtedy, kiedy przesuniecie jest w skierowane w te sama strone, w ktora skierowany jest wektor sily, a ujemna, kiedy w przeciwna strone