1. siła z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie 4kg znajdujące się 3000km nad jej powierzchnią ma wartość..
2. Pewna planeta przyciąga sondę badawczą siłą o wartości 300N. Gdy sonda będzie w 3 razy mniejszej odległości od środka planetoidy, będzie przyciągana siłą o wartości .... (wynik). Przyspieszenie grawitacyjne w tej odległości będzie (mniejsze/większe) ..... razy
3. Na wys. 3600km nad powierzchnią pewnej planety siła, z jaką przyciąga pewne ciało, jest 49 razy mniejsza niż wtedy, gdy ciało to znajdowało się na powierzchni planety.
a) Oznacza to, że odległość ciało od środka planety wzrosła ...... razy
b) promień planety wynosi ......

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T03:11:28+01:00
Witaj
1/ dane: m=4kg, h=3000km, R=6370km, g=10m/s2 = 10N/kg
szukane : F
F = GMm/r2 GM = gR2 r = R + h
F = mgR2/[R + h]2 = mg/[1 + h/R]2 = 4kg*10m/s2 / [1 + 3000/6370] 2 =
= 40N/2,164 = 18,5N

2/ W 3 razy mniejszej odl. od śr. planetoidy siła przyciągania będzie
9 razy większa i wyniesie 2700N . Przyspieszenie grawitacyjne również
będzie 9 razy większe.

3/
a. .....oznacza to, że odl. ciała od śr. planety wzrosła 7 razy
b. promień planety wynosi 600km, co wynika z równania
GMm/[R + h]2 = [1/49]*GMm/R2
pozdrawiam
czarnadziura

1 1 1