ZAD1
ILE KILOGRAMÓW JABŁEK NALEZY WYCISNĄĆ ABY OTRZYMA 16,5 LITRA SOKI JABŁKOWEGO?PRZYJMIJ ZE SOK STANOWI 12%MASY JABŁKA.

ZAD2
jULITA ODŁOŻYŁA PIENIĄDZE NA PREZENT IMIENINOWY DLA SWOJEJ MAMY.ZA 30 ZŁ STANOWIĄCE 24% ZAOSZCZEDZONEJ KWOTY,KUPIŁA KWIATY.iLE PIENIĘDZY ZOSTALO JEJ NA PREZENT

2

Odpowiedzi

2009-10-10T17:30:00+02:00
Zad 2 jULITA ODŁOŻYŁA PIENIĄDZE NA PREZENT IMIENINOWY DLA SWOJEJ MAMY.ZA 30 ZŁ STANOWIĄCE 24% ZAOSZCZEDZONEJ KWOTY,KUPIŁA KWIATY.iLE PIENIĘDZY ZOSTALO JEJ NA PREZENT

30 zł - 24 %
x- 100%

x= 30 * 100 : 24 [ zamiast dwukropka dasz kreske ułamkową ]

x= 100 zł [tyle wyjdzie po skróceniu]

100 zl - 34 zl = 66 zl
Odp: Na prezent zostało jej 66 zł


to chyba będzie tak. a tego pierwszego to niewiem ;)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-10T18:07:16+02:00
ZAD1
Dane:
12% - 16,5
12%=0,12

0,12x=16,5 /:0,12
x=137,5 [kg]
Odp: Trzeba wcisnąć 137,5 kilograma jabłek.

ZAD2
Dane:
24% - 30
24=0,24
x - wszystkie pieniądze Julity

0,24x=30 /:0,24
x=125 [zł]
125-30=95
Odp: Na prezent zostało jej 95 złotych.