Anglojęzyczny kolega pyta Cię jak spędziłaś weekend.Weekend był bardzo nieudany.
Opowiedz o:
- uroczystości , w której musiałaś brać udział nie mając na to ochoty,
- planowanej rozrywce, która się nie udała,
- swoich uczuciach.
Anglojęzyczny kolega pyta Cię jak spędziłaś weekend. Weekend był wyjątkowo udany.
Opowiedz o :
- co najmniej jednej rozrywce na świeżym powietrzu,
- co najmniej jednej rozrywce w domu,
- jednym nieoczekiwanym zdarzeniu.
Proszę o krótkie scenki :)).

1

Odpowiedzi

2010-02-08T23:18:03+01:00
A- Hello, Janek How did you spent your last weekend?
B- Hi Paul, ohhh it was terrible...
A- What happened?
B- As you know, I was at ceremony and it was one big mistake.
First of all I didn't want to take part in it, but you know parents...
They said it will be great fun to join ceremony. There was even
tennis match planed, but weather failed, so the match was cancelled.
Honesty saying, I wasted my time there. I didn't enjoy it at all.

A- Cześć Janek, Jak spędziłeś twój ostatni weekend?
B- Czesc Paul, ohhh był okropny
A- Co się stało?
B- Jak wiesz, byłem na uroczystści, i to był wielki błąd. Po pierwsze nie chciałem brać udziału w tym, ale jak wiesz rodzicie... Powiedzieli mi, że bedzie to niezła zabawa. Miałbyć nawet mecz tennisa, ale pogoda nawaliła. W prawdzie mówiąć straciłem swój czas tam. Nie pobodało mi sie w ogole.

A- Hello Władek, How did you spent your last weekend?
B- Hi Margaret, ahh it was fantastic!!
A- Oh, very nice what did you do then?
B- I went to my uncle, he lives near a seaside. First day we planed to go for a little trip around a village, and made some sport called Nordic Walking. That sport is outdoor, on the fresh air!
When we came back to home, we started to play chess.
After that lovely day, my mother arrived to us. I didn't expect her there, really! It was big surprise for me

A- Cześć Władek, Jak spędziłeś swój ostatni weekend?
B- Cześć Margaret, ahhh był wspaniały!
A- O bardzo fajnie, a co robiłes?
B- Pojechałem do wujka, on mieszka nad morzem. Pierwszego dnia zaplanowalismy mała wycieczkę wokoł wioski i spróbowaliśmy sportu Nordic Walking. Ten sport jest wykonywany na wolnej przestrzeni, i świerzym powietrzu. Kiedy wróciliśmy do domu, zaczeliśmy grać w szachy.
Po tym cudownym dniu, moja mama przyjechała do nas. Wcale się nie spodziewałem jej tam, naprawde była to wielka niespodzianka dla mnie
1 5 1