Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T14:20:37+01:00
Odbyło się to 5.03.1940 roku w lesie katyńskim. Polegało to na zamordowaniu polskich oficerów przez NKWD. Ofiary pogrzebane były w zbiorowych mogiłach. Oficerom strzelano w tył głowy. Zbrodnia ta jest uważana za ludobójstwo. Na przełomie 1941/1942 roku wojska niemieckie zaczęły donosić o mordzie katyńskim.

Natomiast ZSSR wypierał się tego.
Pod koniec lat pięćdziesiątych XX w. na polecenie Chruszczowa przewodniczący KGB Aleksander Szelepin niejawnie badał sprawę mordu i po wykonaniu kwerendy przechowywanych przez NKWD, a potem przez KGB dokumentów, w przedstawionej notatce nr N-632-Sz (Н-632-Ш) z 3 marca 1959 r. zaproponował zniszczenie 21 857 teczek personalnych zamordowanych – jak się wyraził: osób byłej Polski burżuazyjnej – jako nieprzydatnych zarówno operatywnie, jak i historycznie, a zachowanie jedynie głównych dokumentów mieszczących się w oddzielnej, niewielkiej teczce. Propozycja została zatwierdzona i wykonana, a teczka otrzymała nazwę specjalnej teczki nr 1, i jako jedna z najważniejszych tajemnic ZSRR wchodziła do wydzielonego, specjalnego zbioru dokumentów dostępnych tylko przywódcy KPZR, i przekazywanych mu przy objęciu władzy. (www.wikipedia.org)
1 5 1