Zad1 Ile ciepła należy dostarczyć aby gaz o masie 0.3 kg uzyskał temp 60K. Ciepło właściwe danego gazu wynosi 500J/kg*K.

Zad2 W dętce samochodu ciężarowego powietrze ma temp 8'C i ciśnienie 6atmosfer Ile będzie wynosiło ciśnienie tego powietrza podczas jazdy, jesli temp jego wzrośnie do 11'C ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T23:18:00+01:00
Zad1 Ile ciepła należy dostarczyć aby gaz o masie 0.3 kg uzyskał temp 60K. Ciepło właściwe danego gazu wynosi 500J/kg*K.

Q=?
m=0,3 kg
c=500J/kg*K
T=60K
c=Q/m*T
Q=c*m*T
Q=500J/kg*K*0,3kg*60K
Q=9000 J

Odp. Należy dostarczyć 9000 J ciepła.

Zad2 W dętce samochodu ciężarowego powietrze ma temp 8'C i ciśnienie 6atmosfer Ile będzie wynosiło ciśnienie tego powietrza podczas jazdy, jesli temp jego wzrośnie do 11'C ?

8'C = 6 atmosfer
11'C = x
x = 6*11 / 8
x=8,25

Odp. Ciśnienie będzie wynosiło około 8 atmosfer