Odpowiedzi

2010-02-08T23:02:54+01:00
- wprowadził nowy cenzus polityczny, na mocy którego w senacie zasiadali wyłącznie jego stronnicy
- podzielił prowincje na senatorskie (wewnętrzne, zespolone z Rzymem, w których nie stacjonowało wojsko) i cesarskie (niedawno zdobyte, wymagające obecności armii)
- przejął obowiązki najwyższego kapłana
- przyjął tytuł Ojciec Ojczyzny
- zreformował armię:
* legiony - wojsko zawodowe
* auxilia - wojska z prowincji
* pretorianie - gwardia cesarska
* kohorty miejskie - rzymskie oddziały o charakterze policji
- reforma finansowa - utworzenie funduszy celowych:
* skarbiec senacki
* skarbiec wojskowy
* majątek prywatny cesarza
- zastąpienie dziesięciny podatkiem bezpośrednim
- usunięcie Zgromadzenia Ludowego
13 3 13
2010-02-08T23:02:59+01:00
August nadał państwu rzymskiemu nowy kształt ustrojowy.
Przywrócił system republikański i oficjalna propagandę posługiwał się hasłem "odrodzenia republiki".Formalnie włada wróciła w ręce senatu
3 5 3