Proszę o rozwiązanie tych zadań krok po kroku.

1.Odległość środka boku kwadratu o boku długości 6 do najdalszego punktu kwadratu wynosi? (ma wyjść 3 pierwiastek z 5).
2.Dwa pola w kształcie prostokąta które są podobne obsiano żytem.Pierwsze pole ma 75 m długości i 25 m szerokości.
Dłuższy bok drugiego pola ma długość 18 m.Pozostały bok drugiego pola ma długość? ( ma wyjść 6 m).
3.Punkty A=(2,-3),B=(5,1) są dwoma wierzchołkami kwadratu ABCD.Długość przekątnej tego kwadratu jest równa? (ma wyjść 5 pierwiastek z 2).
4.Pole trójkąta równobocznego opisanego na okręgu o promieniu długości 2 pierwiastek z 3 ma długość? (ma wyjść 36 pierwiastek z 3).
5.Promień koła opisanego na trójkącie o bokach długości 3 cm, 4 cm i 5 cm wynosi? (ma wyjść 2,5 cm).
6.W trójkącie równoramiennym kąt przy podstawie ma miarę o 30 stopni mniejszą od miary kąta między ramionami.Kąt między ramionami ma miarę? (ma być 80 stopni czemu?).
7.Przekątna czworokąta ma długość 12 cm i dzieli go na dwa trójkąty z których jeden ma obwód 24 cm a drugi 21 cm.Obwód czworokąta wynosi? (ma wyjść 21 cm).
8.Pole rombu którego dłuższa przekątna wynosi 8 równe jest 21.Druga przekątna ma długość? (ma wyjść 21/4)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T23:30:37+01:00
Zad.1]

najdalszy punkt od środka boku do wierzchołka kwadratu
a=6
c= ta odległość
z pitagorasa:
c²=a²+(½a)²
c²=⁵/₄a²
c=⁵/₄×6²
c²=45
zad.2]
z podobieństwa prostokątów:
75:25=18:x
3=18:x
x=6m
zad.3]
A(2;-3);;;;B(5;1)
AB= pierwiastek z (5-2)²+(1+3)=√9+16=√25=5cm

bok kwadratu=5cm
d=a√2=5√2cm
zad.4]
r=2√3cm
2√3=⅔a√3:2
a=6
pole=a²√3:4=6²√3:4=36√3:4=9√3cm²

zad.5]
promień koła opisanego na trójkacie prostokątnym = połowie przeciwprostokątnej, czyli ½c=½ z 5cm=2,5cm
zad.6]

x=kąt miedzy ramionami
x-30= kąty przy podstawie

x+2(x-30)=180
x+2x-60=180
3x=180+60
3x=240
x=240:3
x=80

x-30=80-30=50
odp. kąt miedzy ramionami ma 80, przy podstawie po 50 stopni
zad.7]
a,b,c,d= boki czworokata

a+b+d=24
a+b=24-12
a+b=12cm


c+d+12=21
c+d=21-12
c+d=9

a+b+c+d=12+9=21cm
zad.8]
d₁=8
pole=21

pole=½d₁d₂
21=½×8d₂
d₂=21:4
d₂=²¹/₄
1 1 1
2010-02-08T23:59:00+01:00
1)
a= 6 cm
b=3cm
szukane :
d-odległość
z tw Pitagorasa a2 +b2=d2
d2=36cm2+9 cm2
d2=45 cm2
d= pierw z 9 *5
d= 3 pierw z 5 cm2
zad2
dłu g1 /dług 2=szer 1 /szer2
75/18=25/x
x=18 *25 /75
x=6m
zad 3
musimy obliczyć długość boku kwadratu
{AB}2=(x2-x1)2+(y2-y1)2
{AB)2=(5-2)2 +(1+3)2
(AB}2=25
{AB}=5
przekątna=a pierw z 2
d=5pierw z 2
zad4
r=2pierw z 3
r=1/3h czyli h=3r czyli h=6 pierw z 3
h=a pierw z3/2
apierw z 3 /2=6 pierw z 3
a=12
P= a2 pierw z 3/4
P=144pierw z3 /4
P= 36 pierw z 3
zad 5
środek koła opisanego na trójkącie prostokątnym leży na środku przeciwprostokątnej
zad6
kąt między ramionami=x
kąty przy podstawie= 2 *(x-30)
2x-60 +x=180 /+60
3x=240 /:3
x=80
zad 7
od obwodu 1 i 2 trójkąta trzeba odjąć przekątną bo ona nie wchodzi do obwodu jest wewnątrz czworokąta
zad 8
dane:
d=8
P=21
szukane :
e=?
P=1/2 *d *e /*2
2P=d *e /:d
e=2P/d
e=42/8
e=21/4
1 5 1