Odpowiedzi

2009-10-10T17:48:51+02:00
SOME
wyrazy składające się ze złożenia SOME - używane są zazwyczaj w zdaniach twierdzących i łączą się z czasownikiem w trzeciej osobie liczby pojedynczej.
np. someone (ktoś)
Someone took my bag! -Ktoś wziął moją torbę!
something (coś)
Something strange happened.-Coś dziwnego się zdarzyło.
somewhere (gdzieś)
It is somewhere here.-To jest gdzieś tutaj.

ANY
ANY-używany jest:
a) w pytaniach-łączy sież z czasownikiem w trzeciej osobie liczby pojedynczej,
np. anyone (ktoś)
Does anyone know the answer?-Czy ktoś zna odpowiedź?
anything (coś)
Is there anything I can do for you?-Czy mogę coś dla ciebie zrobić?
anywhere (gdzieś)
Is the cinema anywhere near the school?-Czy kino jest gdzieś blisko szkoły?

b) w przeczeniach (w pozycji dopełnienia):
np. anyone (ktoś)
Diane didn't know anyone at the party.-Diane nie znała nikogo na imprezie.
anything (coś)
I don't understand anything.-nic nie rozumiem.
anywhere (gdzieś)
We couldn't buy the dictionary anywhere.-Nigdzie nie mogliśmy kupić tego słownika.


Tylko tyle znalazłamw książce z ang. :P
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-10T17:49:13+02:00
Some - używamy w zdaniach twierdzących przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie mnogiej
Any - używamy w zdaniach przeczących i twierdzących przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej i pojedynczej oraz przed rzeczownikami niepoliczalnymi.

A-występuje przed rzeczownikami policzalnymi zaczynającymi się od spółgłoski np. a car.
An- występuje przed rzeczownikami policzalnymi zaczynającymi się od samogłoski np. an apple.

Much - oznacza "dużo" i stosowane jest z rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie pojedynczej.
Many - oznacza "dużo" i odnosi się do rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej.

Wyrażenie "a lot of" oznaczają "dużo" i używane jest zarówno z rzeczownikami niepoliczalnymi jak i policzalnymi.
  • Użytkownik Zadane
2009-10-10T17:50:11+02:00
A lot of - występuje w twierdzeniach zarówno przy rzeczownikach policzalnych jak i niepoliczalnych.

much - występuje przy rzeczownikach niepoliczalnych. Występuje w pytaniach i przeczeniach.

many - występuje przy rzeczownikach policzalnych w pytaniach i przeczeniach.

some - Używa się z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi do opisu nieokreślonej ilości. Używa się ich w pytaniach i twierdzeniach.

any - używa się w pytaniach, twierdzeniach i przeczeniach zarówno do rzeczowników policzalnych, jak i niepoliczalnych.

Przedimek "a" wstawiamy przed wyrazem, którego wymowa zaczyna się od spółgłoski natomiast "an", jeśli przy wymowie pierwszą literą jest samogłoska. Oba z nich są przedimkami nieokreślonymi.

Mam nadzieję, że pomogłam.