Odpowiedzi

2010-02-08T23:22:28+01:00
2010-02-08T23:29:25+01:00
Rzucono dwiema sześciennymi kostkami do gry i określono zdarzenia:
A-n każdej kostce wypadła nieparzysta liczba oczek,
B-suma wyrzuconych oczek jest nie mniejsza niż 8.
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A suma B

omega= w,w=(k,l) i k,l ∈(1...6)
liczność omegi = 6²=36

A- zdarzenie polegające na tym że na każdej z kostek wypadał liczba nieparzysta
(1,1), (1,3), (1,5) ,(3,1), (3,3) ,(3,5) ,(5,1), (5,3), (5,5)

liczność A= 9

B- zdarzenie polegające na tym że suma wyrzuconych oczek jest nie mniejsza niz 8. ( 8 lub więcej)
(2,6), (3,5), (3,6), (4,4), (4,5) ,( 4,6), ( 5,3) ,( 5,4) (,5,5) (5,6), (6,2), (6,3) (6,4) (6,5)

liczność B= 14

A suma B musi zachodzi i A i B
(3,5) ,(5,3), (5,5)

licznośc A suma B = 3

P(AsumaB) = 3/36 = 1/12

ODP: Prawdopodobieństwo AsumaB wynosi 1/12
4 2 4