Gamety pewnego organizmu zawierają 6 chromosomów.Oblicz:
- ile par chromosomów homologicznych zawierają komórki somatyczne tego organizmu?
-ile chromatyd powstanie w metafazie I podziału mejotycznego?
-jaka jest diploidalna liczba chromosomów tego organizmu?

1

Odpowiedzi

2010-02-08T23:24:17+01:00
- 6-2=4 4:2= 2 pary
- 6×2=12 12×2= 24 chromatydy
- 8:4= 2