Zostało mi pare zadań z wielkiego zestawu. Paru z nich w ogóle nie rozumiem a innych... Już nie pamiętam jak się robiło takie rzeczy. Jeszcze raz proszę o pomoc.

Jeżeli na ciało działają dwie siły o wartościach 3 N i 4 N to ich wypadkowa F spełnia warunek
a) F=1 N b) F = 5 N c) 3 N < F < 7 N d) 1 N < F <7 N
uzasadnij:

Dźwig podniósł kontener o masie 10 t na wysokośc 5 m a następnie przeusnął go poziomo na odległość 10 m. Oblicz pracę wykonaną przez ten dźwig.

Pocisk o masie 10g został wystrzelony z prędkością 800 m/s z karabinu o masie 4 kg. Niewprawny strzelec trzyma luźno karabin. Oblicz prędkość odrzutu karabinu gdy uderzy w bark strzelca.
Oblicz ciężar żelaznego klocka o obj 300 cm (sześciennych) Gęstość żelaza ma wartość 7800 kg/m(sześćienny)

Co pokazuje siłomierz z zawieszonym metalowył ciałem umieszczonym w wodzie?

Siłę wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego opisuje wzór F=G*Mm/R^2 Masa pewnej planety wynosi M=pV a jej objętość V= 4/3 PiR^3 Siłę grawitacji na tej planecie na ciało o masie m opisuje wzór
F=3/4 GPimp F=4/3 GPimpR F=GRpip Zapisz kolejne przekształcenia wzoru.

1

Odpowiedzi

2010-02-09T00:49:42+01:00
Witam
1/ Ponieważ dwie siły dają największą wypadkową przy zgodnych zwrotach,
a najmniejszą przy przeciwnych / przy innych wzajemnych położeniach otrzymujemy wartości pośrednie /, to te dwie siły spełniają warunek d) -
z tym, że powinny być to nierówności słabe ( typu większy lub równy ).

2/ W = W1 + W2 = F*s1*cos0* + F*s2*cos90* gdzie F jest siłą przeciwdziała-
jącą ciężarowi Q=mg i skier. jest w górę, s1 = h || F i dlatego kąt a = 0*
a cos0* = 1, s2 jest prostopadłe do F i cos90* = 0 !!! Dlatego W2 = 0 !!!
W ogóle W jest różne od 0 gdy ciało zyskuje lub traci energię. W przypadku
W2 tak nie jest i W2 = 0. Tak więc W = W1 = mgh = 10000kg*10m/s2*5m =
500000 J = 500kJ = 0,5 MJ

3/ Zgodnie z zas. zach. pędu geometr. suma pędów przed musi być równa
geometr. sumie pędów po wystrzale czyli 0 = m1v1 - m2v2 czyli
m1v1 = m2v2 czyli v2 = m1v1/m2 = 0,01kg*800m/s /4kg = 2m/s

4/ Q = mg = dVg = 0,3dm3*7,8kg/dm3*10m/s2 = 23,4N

5/ Siłomierz w tej sytuacji pokazuje pozorny ciężar czyli ciężar rzeczywisty
pomniejszony o siłę wyporu / zgodnie z Archimedesem /będącą ciężarem
wypartej cieczy.

6/ Powinno być M = q*V = q* [4/3]pi* R^3 i wtedy
F = GMm/R^2 = Gm/R2 * [4/3]pi* R3 = [4/3]pi*G*m*R*q i to jest koniec,
bo takie są dane. Uf !!!
pozdrawiam
czarnadziura