Odpowiedzi

2010-02-09T09:18:47+01:00
Odkryto setki cząstek elementarnych.Zwykle wyobrażamy sobie jądro jako statyczny zbiór protonów i neutronów.W rzeczywistości jest to miejsce,gdzie odbywa się wieczny ruch.Wszystkie rodzaje cząstek przemieszczają się wkoło,aderzając się ze sobą.Tworzą się na nowo i niszczą,kiedy ich energia przekształca się w masę i ich masa przekształca się w energię.Odkrycie i usystematyzowanie wszystkich tych cząstek,które żyją ulotnym życiem wewnątrz jądra,było głównym zadaniem fizyki cząstek elementarnych. Począwszy od lat pięćdziesiątych,odkryto ponad dwieście tych cząstek. Sprawdzenie ''elementarności'' cząstek przypomina obieranie cebuli.Przez ostatnie dwa wieki zdejmowaliśmy jedną warstwę struktury ''elementarnej'' po drugiej,zawsze znajdując pod nią następną strukturę.Najpierw zeszliśmy w dół do atomu,potem rozbiliśmy atom i okazało się,że jest on zbudowany z cząstek elementarnych.Dziś uważamy,że te z nich,któretworzą jądro atomu,są zbudowane z kwarków.Powstaje pytanie,czy dotarliśmy do wnętrza tej cebuli, czy też jest jeszcze dużo warstw do odkrycia.Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje cząstek elementarnych:cząstki znajdujące się wewnątrz jądra i cząstki, które istnieją poza nim.Cząstki we wnętrzu jądra,takie jak protony i neutrony, są nazywane hadronami [od greckiego słowa oznaczającego ''silny'' ].Cząstki istniejące poza jądrem to leptony [od greckiego słowa oznaczającego ''słaby'' ]. Przykładem leptonów są elektrony.Fizyka cząstek elementarnych jest uprawiana za pomocą akceleratorów,czyli ''przyśpieszaczy'' cząstek elementarnych lub zjonizowanych atomów.Są to urządzenia,w których elektrony,albo protony,mogą być rozpędzane nawet do prędkości bliskiej prędkości światła i dopiero wtedy skierowane na wybrany cel.Mogą nim być inne czątki elementarne lub jądra atomowe.

ŻRÓDŁO:
Fizyka współczesna ''1001 spotkań z nauką'' James Trefil
4 5 4