Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T00:11:44+01:00
Moim zdaniem dla RP konstytucja 3 maja ma takie znaczenie:
Konstytucja 3 maja miała dla Rzeczpospolitej ogromnie znaczenie. Pamiętając, że nasz kraj nie miał wtedy całkowitej władzy (nie mógł podejmować wszystkich decyzji w sprawach politycznych i funkcjonowania państwa) ze względu na państwa ościenne (głównie Rosja).
Konstytucja ogłosiła: zniesienie "liberum veto", zniesienie wolnej elekcji, ustanowienie monarchii dziedzicznej, wprowadzenie trójpodziału władzy (ustawodawcza, wnioskodawcza, sądownicza), powiększenie armii do 100 tys. żołnierzy (realizajca 57 tys.), wzięcie chłopów pod opiekę państwa, Polska jest krajem katolickim, ale tolerancyjny wobec innych wyznań, prawa o miastach (samorząd w miastach, udział 24 przedstawicieli w sejmie z głosem doradczym, nietykalność osobista mieszczan, piastowanie niższych urzędów, możność nabywania dóbr ziemskich). Konstytucja stała się bezpośrednim wynikiem mubuchu polsko-rosyjskiej w 1792r. Konstytucja 3 maja była najwybitniejszym dziełem polskiego oświecenia. Uchwalenie Konstytucji w 1791r. otworzyła w Polsce okres monarchii konstytucyjnej.

1 1 1
2010-02-09T00:17:38+01:00
Za religię panującą uznano katolicyzm, przy zupełnej tolerancji innych, uznanych przez państwo wyznań. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy: władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy Sejm, składający się ze szlachty-posesjonatów (204 posłów) i 24 plenipotentów miast. Zmniejszono natomiast znacznie rolę Senatu, instrukcje poselskie, konfederacje i liberum veto zostały zniesione, decyzje miały zapadać zwykłą większością głosów. Kadencja Sejmu trwała 2 lata, posiedzenia zwoływane były w razie potrzeby, co 25 lat miano zwoływać Sejm w celu poprawy konstytucji. W sprawie władzy wykonawczej to przyznano ją królowi i Radzie zwanej Strażą Praw, która składała się z prymasa, marszałka sejmu, przewodniczącego Komisji Edukacji Narodowejoraz 5 ministrów oraz oczywiscie króla, który stał na jej czele.
Powołano 100- tysięcznej armii, finansowanej z dochodów duchowieństwa, szlachty i dóbr królewskich, uchwalono konstytucję o miastach królewskich, nobilitacja mieszczan,zniesiono liberum veto i wolne elekcje.Zespolenie wszystkich sił dla obrony ojczyzny.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Miałam to samo na kartkówce dostała 5 xD
Tylko to zadanie ^^
1 5 1