Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T00:17:29+01:00
Wzory Pc=2*(ab+bc+ac) v=abc

a)
Pc=2*(10*20+20*0,5+10*0,5) wszystkie wymiary w cm
Pc=430cm2 v=10*20*0,5=100cm3
b) wszystkie wymiary w centymetrach
Pc=2*(25*40+40+25)=2130cm2 v=25*40*1=1000cm3
c) wszystkie wymiary w metrach
Pc=2*0,3+0,06+0,2)=1,12m2 v=1*0,3*0,2=0,06m3
d) wszystkie wymiary w decymetrach
Pc= 2*(0,1+10+1)=22,2dm2 v=0,1*1*10=1dm3

*= razy

pozdrawiam i licze na najlepsza . ;-) ;-*
16 3 16
2010-02-09T00:18:57+01:00
A)
V=10cm*20cm*0,5cm
V=100cm³
b)
1cm=0,1dm
V=2,5dm*4dm*0,1dm
V=1dm³
c)
1m=100cm
V=100cm*30cm*20cm
V=60 000cm³
d)
1m=10dm
1cm=0,1dm
V=0,1dm*1dm*10dm
V=1dm³
26 3 26
2010-02-09T00:19:02+01:00
Oblicz objętość prostopadłościanu o wymiarach:
a) 10cm, 20cm, 0,5cm
V=a*b*c
V= (10*20*0,5)cm³=100cm³
b) 2,5dm, 4dm, 1cm
1cm=0.1dm
V=2.5*4*0.1=1dm³
c)1m, 30cm, 20cm
1m=100cm
V=100*30*20=60000cm³
d)1cm, 1dm, 1m
1dm=10cm
1m =100cm
V=100*10*1=1000cm³
24 4 24