Odpowiedzi

2010-02-09T10:37:48+01:00
Romantycznym sposobem widzenia świata można określić jako romantyzm czyli prąd ideowy,literacki i artystyczny dominujący w Europie w przybliżeniu między Rewolucją Francuską,a Wiosną Ludów,w Polsce datowany na czas nieco póżniejszy:od 1822,kiedy wydano BALLADY i ROMANSE A.Mickiewicza,do powstania styczniowego.Kierunek ukształtowany w atmosferze ruchów wolnościowych,nawiązujących do ideałów Rewolucji Francuskiej,wyrastający z przewartościowania podstawowych założeń światopoglądu oświecenia.Do głównych cech romantyzmu zalicza się:postawę buntu przeciw skostniałym normom społecznym,etycznym,estetycznym,przekonanie o nieuchronności konfliktu jednostki ze światem,indywidualizm,podkreślenie roli świadomej woli człowieka,uznanie wyższości duch nad materią i uczucia nad rozumem, pojmowanie natury jako żyjącej i czującej całości,pojawienia się historyzmu w pojmowaniu biegu dziejów,gloryfikacja roli poszczególnych narodów [mesjanizm polski],sięgnięcie do ludowości i nibilitacji kultury ludowej, nawiązanie do średniowiecza i baroku,poszukiwanie tajemnicy, elementów magicznych i nadnaturalnych,fascynacja Wschodem,opieranie się w twórczości na intuicji,natchnieniu,wyobrażni.Podstawę estetyki romantycznej stanowił kreacjonalizm i symbolizm.

Ja za tą pracę dostałam BARDZO wysoką ocenę,i tobie też tego życzę.POZDRAWIAM.
1 1 1