Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T10:53:43+01:00
Organy Unii Europejskiej:
-Rada Europejska
-Rada Unii Europejskiej
-Komisja
-Parlament
-Trybunał Obrachunkowy

Źródła prawa:
-Traktat o Fuzji organów
-Jednolity Akt Europejski
- Traktat o Unii Europejskiej
- Traktat Amsterdamski
- Traktat z Nicei
1 5 1