Stechiometryczną mieszaninę azotu i wodoru przepuszczono przez aparat kontaktowy do syntezy amoniaku, w wyniku czego przereagowało 25 % (%objętościowych) użytego do reakcji azotu. Podaj,jaki jest skład mieszaniny poreakcyjnej ( w % objętościowych). Pomoże ktoś?:]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T12:26:19+01:00
Witaj
25% = 1/4 = o,25


N2 .............. +..............3 H2...............= 2 NH3
przed reakcją 1 obj............................3 obj................ 0 obj
po reakcji 1obj. - 0,25obj.----------------3obj. - 0,75obj.------0,5ob
0,75obj---------------------- 2,25obj.-----------0,5ob

całk. obj. = 0,75+2,25+0,5 = 3,5obj
%0bj. N2 = 0,75*100/3,5 = 21,42 %
%obj. H2 = 2,25*100/3,5 = 64,29 %
%0bj. NH3 = 0,5*100/3,5 = 14,29 %
--------------------
100,00 %
pozdrawiam
czarnadziura
6 3 6