1)Zapisz w sposób jonowy, jonowy skrócony i cząsteczkowy równania reakcji:
a) chlorku miedzi(II) z zasadą sodową
b) azotanu(V) żelaza(III) z zasadą potasową
c) azotanu(V) baru z kwasem siarkowym(VI)
d) chlorku wapnia z kwasem fosforowym(V)

2) Napisz równanie dysocjacji eloktrolitycznej(jonowej) węglanu sodu.
3)Napisz cząsteczkowe równania reakcji pięciu znanych Ci sposobów otrzymywania siarczanu(VI) sodu.
4) Ułóż równania reakcji otrzymywania węglanu potasu z następujących substancji:potas, tlen, węgiel i woda.

Z góry wielkie dzięki.

1

Odpowiedzi

2013-01-22T10:56:22+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad.1
a) CuCl2 + 2NaOH ---> Cu(OH)2 + 2NaCl
Cu(2+) + 2Cl(-) + 2Na(+) + 2OH(-) ---> Cu(OH)2 + 2Na(+) + 2Cl(-)
Cu(2+) + 2OH(-) ---> Cu(OH)2

 

b) Fe(NO3)3 + 3KOH ---> Fe(OH)3 + 3KNO3
Fe(3+) + 3NO3(-) + 3K(+) + 3OH(-) ---> Fe(OH)3 + 3K(+) + 3NO3(-)
Fe(3+) + 3OH(-) ---> Fe(OH)3

 

c) Ba(NO3)2 + H2SO4 ---> BaSO4 + 2HNO3
Ba(2+) + 2NO3(-) + 2H(+) + SO4(2-) ---> BaSO4 + 2H(+) + 2NO3(-)
Ba(2+) + SO4(2-) ---> BaSO4

 

d) 3MgCl2 + 2H3PO4 ---> Mg3(PO4)2 + 6HCl
3Mg(2+) + 6Cl(-) + 6H(+) + 2PO4(3-) ---> Mg3(PO4)2 + 6H(+) + 6Cl(-)
3Mg(2+) + 2PO4(3-) ---> Mg3(PO4)2

 

Zad.2 Na2CO3 --H2O--> 2Na(+) + CO3(2-)


Zad.3
2Na + H2SO4 ---> Na2SO4 + H
Na2O + H2SO4 ---> Na2SO4 + H2O
2NaOH + H2SO4 ---> Na2SO4 + 2H2O
2NaOH + SO3 ---> Na2SO4 + H2O
Na2O + SO3 ---> Na2SO4

 

Zad.4
2K + 2H2O ---> 2KOH + H2
4K + O2 ---> 2K2O
C + O2 ---> CO2
CO2 + H2O ---> H2CO3

 

2K + H2CO3 ---> K2CO3 + H2
K2O + H2CO3 ---> K2CO3 + H2O
2KOH + H2CO3 --->K2CO3 + 2H2O
K2O + CO2 ---> K2CO3
2KOH + CO2 ---> K2CO3 + H2O

1 1 1