Odpowiedzi

2010-02-09T15:01:56+01:00
Towary wytwarzane w manufakturach...
Manufaktury specjalizują się w produkcji towarów luksusowych, np. mebli, zegarów, porcelany.

Wyjaśnij, jakie rezultaty przyniosła reforma oświaty? ...
Doszło do zmiany formy nauczania, czyli do zerwania z podziałem na lekcje. Wprowadzono nową nazwę- nauczanie zintegrowane, która niosła z sobą inny sposób nauczania i oceniania. Ocenianiu podlega nie tylko wiedza, ale – w szkole podstawowej – przede wszystkim umiejętności, a ocena powinna także uwzględniać stronę motywacyjną procesów poznawczych.
68 4 68