Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-09T12:36:08+01:00
  • Użytkownik Zadane
2010-02-09T12:38:34+01:00
Dane:
Obw=24
h= 2 cm i 4 cm
Szukamy:
P=?
Rozwiązanie;
Pr=a*h
Pr=2*4=8cm²
Odp:Pole tego równoległoboku wynosi 8 cm².
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T12:38:37+01:00
Mamy równoległobok o obwodzie 24cm.
Obw=2a+2b
24cm=2a+2b |:2
a+b=12cm

niech a będzie krótszym bokiem a<b.... Pole jest takie same więc:
P₁=a*4cm
P₂=b*2cm

P₁=P₂
a*4cm=b*2cm

wiemy, że a+b=12cm ---> b=12cm-a:
a*4cm=b*2cm |:2cm
a*2=b
2a=12cm-a
3a=12cm |:3
a=4cm

tak o to wyliczyliśmy bok "a" - nie musimy liczyć boku "b", a wystarczy obliczyć pole:
P=a*4cm
P=4cm*4cm
P=16cm²