Przetłumacz na język polski.
We were on holiday in July.We travelled to Spain by plane.We arrived at the airport in Malaga.A man checked our passports and then we waited for our suitcases.Soon the bags and suitcases started to arrive.Mum and Dad's bag was first.Then my brother,Frank,shouted:'There's our suitcase!'He grabbed it and we followed Mum and dad with the trolley.
When we arrived at our hotel,we started to unpack.Mum and Dad opened their bag and Frank tried to open our suitcase.'Is this the right key?'he asked.'I can't open it.'Then I looked at the name on the label.It wasn't our suitcase!We phoned the airport.Our bag was still there.There was a very angry man there,too.dad wasn't very happy,bacause we needed a taxi to take the man's suitcase back to the airport and collect our suitcase.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T13:07:02+01:00
Byliśmy na wakacjach w lipcu. Pojechaliśmy do Hiszpanii samolotem. Przyjechaliśmy na lotnisko w Maladze. Mężczyzna sprawdził nasze paszporty, a potem czekaliśmy na nasze walizki.Wkrótce torby i walizki przyjechały. Torba mamy i taty była pierwsza. Potem mój brat, Frank, krzyknął: ,Tam jest nasza walizka'. Chwycił ją i ruszyliśmy z mamą i tatą wózkiem bagażowym.
Kiedy dotarliśmy do naszego hotelu, zaczęliśmy się rozpakować.Mama i tata otworzyli swoją torbę, a Frank próbował otworzyć naszą walizkę.Czy to prawy klawisz? "Zapytał." Nie mogę otworzyć.Potem spojrzałem na nazwę na etykiecie.To nie była nasza walizka! Zadzwoniliśmy na lotnisko. Nasza torba ciągle tam była. Tam był bardzo rozgniewany mężczyzna . Tata nie był bardzo szczęśliwy, ponieważ musieliśmy zabrać walizkę mężczyzny z powrotem na lotnisko i odebrać naszą walizkę.