1. Jaka była polityka zagraniczna Niemiec ? w latach 1938 - 39 do 1 września
2. Jakie były postanowienia okoliczności przyczyny i skutki Traktatu Ribbentrop Mołotop
3.Jakie były przyczyny przebieg i skutki Kampani wrzesniowej
4.Jak przebiegała agresja niemiecka w 1940 r ?
5. Czym była " Bitwa o Anglie " ? Jakie byly jej rzyczyny przebieg i skutki ?
6. Jak wygladala walka o panowanie na morzach i oceanach w czasie 2 wojny swiatowej ?
7.W jaki sposob wojna Europejska przeksztalcila sie w 2 wojnie swiatowej
8.jakie byly pierwsze sukcesy koalicjianty hitlerowskiej
9. jakie byly okolicznosci postanowienia i skutki konferencji w techeranie ?
10.Jakie byly okolicznosci postanowienia i skutki konferencji w jałcie ?
11. Jakiejakie byly okolicznosci skutki i przebieg w poddzdamie
12. jak wygladal koniec wojny w europie i na Dalekim wschodzei
13. jaki jest bilans 2 wojny swiatowej

1

Odpowiedzi

2010-02-09T13:47:32+01:00
1. W drugiej połowie lat 30. Niemcy, Włochy i japonia prowadziły agresywną politykę. Państwa te łamały postanowienia układów międzynarodowych, w tym traktatu wersalskiego.. Hitler w 1938 przyłączył Austrię do III Rzeszy. W jej następstwie Czechosłowacja została okrążona a Hitler zażądał przyłączenia do rzeszy Sudetów. Następnie zajął Czechy i Morawy, które włączono jako protektorat do III Rzeszy. Hitler dążył do opanowania jak największego terytorium Europy.
2.Pakt Ribbentrop-Mołotow podpisany 23.VIII.1939 w Moskiwe. Było to porozumienie z tajnym aneksem o podziale Europy Wschodniej. Polskę agresorzy zamierzali podzielić wzdłuż linii rzek Narew - Wisła - San. Układ ten był zaskoczenie dla innych państw.. Zdano sobie sprawę że niedługo wybuchnie wojna.
13. II wojna światowa była największym konfliktem w dziejach ludzkości. Ogarnęła cały świat, przyniosła ogromną liczbę ofiar, szczególnie wśród ludności cywilnej. Okres ten charakteryzował się też szybkim rozwojem techniki wojennej.