Odpowiedzi

2010-02-09T13:20:21+01:00
1.spółki osobowe
spółka jawna
spółka partnerska
spółka komandytowa
spółka komandytowo-akcyjna
spółki kapitałowe
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka akcyjna

Kodeks cywilny z kolei reguluje działalność następujących form prawnych przedsiębiorstw:
spółka cywilna
przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej

Pozostałe formy prawne uregulowane są w poszczególnych aktach prawnych – ustawach. Inne spotykane podmioty gospodarcze w polskim ustawodawstwie to:
przedsiębiorstwo państwowe
stowarzyszenie
spółdzielnia
fundacja

Od 1 maja 2004 roku w Polsce można również zawiązywać tzw. spółki paneuropejskie, które są uregulowane zarówno w ustawodawstwie wspólnotowym, jak i krajowym. Obejmują one takie formy prawne jak:
spółka europejska
europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
spółdzielnia europejska
europejska spółka prywatna
europejska spółka wzajemna
stowarzyszenie europejskie
przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T13:22:04+01:00
A)

Istnieją 2 rodzaje spółek wchodzących w skład form :
1)spółki osobowe
spółki jawne
spółki partnerskie
spółki komandytowe
spółki komandytowo-partnerskie
spółki kapitałowe
spółki cywilne
2)spółki handlowe

b) kościelne wydawnictwa,
zakłady wytwórcze,
usługowe i handlowe,
zakłady charytatywno-opiekuńcze,
szkoły
placówki oświatowo-wychowawcze
c)
Istnieje wiele przedmiotów działalności gospodarczej np. :

- produkcja maszyn
- wyrób mebli
- przretwarzanie surowców
- wywózka śmieci komunalnych itp.