Zad 1
Średnia arytmetyczna pewnych dwu liczb jest równa 15.Gdyby jedną z nich liczb zmniejszyć o 2, a drugą zmniejszyć dwukrotnie.to średnia arytmetyczna wynosiłaby 10.Znajdź te liczby.

zad 2
Zapisz liczbę 0,6 w postaci takiego ułamka zwykłego, w którym suma licznika i mianownika wynosi 1000.

1

Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-02-09T13:22:25+01:00
1.
x, y - szukane liczby

( x + y / 2 = 15 /*2
( x - 2 +½*y / 2 = 10 /*2

( x + y = 30
( x - 2 + ½y = 20 /*2

( y = 30 - x
( 2x - 4 + y = 40

( y = 30 - x
( 2x - 4 + 30 - x = 40

( y = 30 - x
( 2x - x = 40 - 30 + 4

( y = 30 - x
( x = 14

( x = 14
( y = 30 - 14

( x = 14
( y = 16

Odp. Szukane liczby to 14 i 16.

2.
x - licznik
y - mianownik

( x / y = 0,6 /*y
( x + y = 1000

( x = 0,6y
( 0,6y + y = 1000

( x = 0,6y
( 1,6y = 1000 /:1,6

( x = 0,6y
( y = 625

( x = 0,6*625
( y = 625

( x = 375
( y = 625

Spr. ³⁷⁵/₆₂₅ = 0,6
Odp. Licznik tego ułamka wynosi 375, a mianownik 625