Usuń niewymierność z mianownika:
2/3pier.z 3
5/pier.z 6 +1
Oblicz:
(2-pier.3)-(3+pier.3)(2pier.z3-1)
|jedna druga+14:(dwie piąte-0,75)|
25% liczby x=-0,8 razy pier z dwudziestu pięci szesnastych+(-trzy piąte)do kwadratu:0.2
(trzy drugie)do potegi 3 razy (cztery dziewiate)do potegi -3 :(dwie trzecie)do potegi -7

1

Odpowiedzi

2010-02-09T14:24:07+01:00
2/3√3= 2*√3/3√3*√3=2√3/9

5/√6+1=5(√6-1)/(√6+1)(√6-1)=5√6-5/6-1=5√6-5/5=√6-5

(2-√3)-(3+√3)(2√3-1)=(2-√3)-(6√3-3+6-√3)=2-√3+3-6+√3=-4√3-1

½+14/(⅖-0,75)=½+14/(⅖-¾)=7/(⅖-¾)=7/(0,4-0,75)=7/-035=-2025%liczby x=-0,8*(√25/16)-³:(⅔)-⁷
¼x=-4/5*(5/4)-³:(2/3)-⁷
¼x=-4/5*(4/5)³:(3/2)⁷
¼x=(-4/5)*64/125:27/8
¼x=(-25/16)*27/8
¼x=-675/128 /:¼
x=-675/32
x=-21 3/32