Odpowiedzi

2010-02-09T13:26:02+01:00
Tworzywa sztuczne
Zwane są także plastomerami, są tworzywami na podstawie polimerów syntetycznych, otrzymywanych w wyniku polireakcji z produktów chemicznych przeróbki węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego lub polimerów naturalnych, uzyskiwanych przez chemiczną modyfikację produktów pochodzenia naturalnego ( celuloza, kauczuk, białko). Właściwości mechaniczne tworzyw sztucznych zmieniają się w szerokich granicach, w zależności od rodzaju podstawowego polimeru i ilości środków pomocniczych.
Zastosowanie tworzyw sztucznych:
 Produkcja przedmiotów gospodarstwa domowego,
 Wyroby galanteryjne,
 Wyroby elektrotechniczne,
 Części do maszyn, samochodów, lodówek
 Materiały konstrukcyjne do budowy łodzi, jachtów, nadwozi samochodowych
 Budownictwo,
 Części wyposażenia samochodów i samolotów,
 Opakowania,

Guma
Guma jest elastycznym produktem wulkanizacji kauczuku naturalnego lub syntetycznego. Otrzymuje się ją przez przeróbkę mieszanek zawierających oprócz kauczuku inne substancje ułatwiające procesy przetwórcze oraz nadające gumie odpowiednie właściwości.
Do podstawowych składników mieszanek kauczukowych należą:
 Kauczuk naturalny,
 Środki wulkanizujące,
 Środki zmiękczające,
 Napełniacze,
 Pigmenty i barwniki,
 Środki ochronne,
 Środki porotwórcze.

Wytrzymałość na rozciągnięcie gumy waha się od 2 do 40 MPa a nawet wyżej. Gumy są odporne na ścieranie, jest to szczególnie istotne w przypadku takich wyrobów jak bieżniki opon itp. Bardzo dobry wpływ na ścieralność wywierają napełniacze mineralne, a zwłaszcza krzemionki aktywne lub sadze o drobnych cząsteczkach.
Odporność gumy na trwałe odkształcenia przy ściskaniu jest istotną cechą gumy przeznaczonej do różnego rodzaju uszczelniania.
Gumy odporne na działanie olejów, paliw i smarów najczęściej produkuje się z kauczuku nitrylowego. Odporność na jednoczesne działanie olejów i podwyższonej temperatury wynoszą odpowiednio 150200 i 200250 C.
Zastosowanie gumy:
 Przemysł oponowy,
 Taśmy izolacyjne, kable, węże do paliw,
 Produkcja artykułów technicznych,
 Produkcja obuwia,
 Płyty wykładzinowe,
 Amortyzatory,
 Kleje,
 Tkaniny gumowe,
 Okrycia ochronne,
 Masy uszczelniające dla lotnictwa, przemysłu okrętowego, samochodowego i budownictwa,

Szkło
Szkło jest bezpostaciową substancją otrzymywaną ze stopionej mieszaniny odpowiednich materiałów, która przy chłodzeniu ze stanu ciekłego przechodzi w stan szklisty. Szkło wykazuje właściwości ciał stałych, jest twarde, sztywne i kruche.
Istotnymi zaletami szkła jako materiału konstrukcyjnego są ponadto: odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz rozcieńczonych kwasów i zasad, odporność na działanie podwyższonej temperatury, przezroczystość, gładkość i połysk powierzchni, niepalność, łatwość kształtowania w stanie plastycznym, przenikalność dla cieczy i gazów, mała przewodność cieplna i elektryczna oraz taniość.
Wadami szkła są kruchość i wrażliwość na zmiany temperatury.
Zastosowanie szkła:
 Naczynia laboratoryjne,
 Części aparatury chemicznej, biologicznej i farmaceutycznej,
 Lampy radiowe,
 Rurki neonowe,
 Soczewki, pryzmaty, lustra,
 Szkło ozdobne,
 Do wyrobu wszelkiego rodzaju opakowań dla przemysłu spożywczego,
6 3 6