Odpowiedz na następujące pytania :
a) jakie korzenie muszą wytwarzać rośliny rosnące na ubogich, piaszczystych glebach ?
b) Jakie warunki musi spełniać gleba, by rosnące na niej rośliny były bujne, zdrowe i dobrze się rozmnażały ?
c)Dlaczego niektóre zwierzęta żyjące w glebie mają słaby wzrok i dobry węch ?
d) Co się dzieje z obumarłymi szczątkami roślin i zwierząt, które trafiają do gleby ?
e)Wymień typowych mieszkańców gleby. Podaj, w jaki sposób zwierzęta te przystosowały się do życia pod ziemią
f)Porównaj korzenie marchwi, buraka i trawy. Opisz je. Nazwij typy tych korzeni.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T16:21:01+01:00
Co się dzieje z obumarłymi szczątkami roślin i zwierząt, które trafiają do gleby ?
5 3 5