29.
Jak jest masa kostki sześciennej wykonanej z drewna o gęstości 800 kg/m3?Krawędź kostki wynosi 10 centymetrów.
30.
Prostopadłościan o wymiarach 3cm x 4cm x 5cm napełniono naftą o gestości 700 kg/m3Oblicz mase nafty zawartą w prostopadłościnie.
31.
Jaką długosc ma kraweź sześciennej kostki wykonanej z drewna jesli jej masa wynosi 0,55 kg?
32.
Jakie jest pole podstawy prostopadłościanu o wysokości 1 m wykonanego ze stali o gęstości 7500 kg/m3 jesli jego masa wynosi 22,5 kg?Wynik podaj w centymetrach kwadratowych.
33.
Znajdx masę szyby okiennej jeżeli jej długosc wynosi 1,5 m wysokosć 0,8 m a grubosc 0,6 cm.Gestosc szkła wynosi 2500 kg/m3.

1

Odpowiedzi

2010-02-09T14:00:30+01:00
29)
d=m:v
d=800kg/m
v=1000cm³=0,001m³
sz:m=?
m=dv
m=800kg/m³×0,001m³=8kg
Odp.: Kostka ma mase 8kg.

30)
a=3cm=0,03m
b=4cm=0,04m
c=5cm=0,05m
d=700kg/m³
Sz:m=?
m=d×v
v=abc
v=0,00006m³
m=700kg/m³×0,00006m³= 0,042kg
3 3 3