Odpowiedzi

2012-12-28T13:13:19+01:00

Łódź to mała jednostka pływająca służąca zwykle do sportu, rekreacji, łowienia ryb.
Okręt to jednostka pływająca będąca w posiadaniu sił zbrojnych (Marynarki Wojennej) i służąca do walki, zaopatrzenia, przewozu sprzętu bojowego itp.
Statek - to jednostka pływająca służąca do celów handlowych (komercyjnych).

Dodam jeszcze, że nieporozumienia powodują głupi tłumacze, którzy czasem tłumaczą słowo "boat" (jakie Anglicy często używają dla dużych statków i okrętów) jako "łódź". W polskim języku różnica miedzy łodzią a statkiem czy okrętem jest głównie ilościowa (wielkościowa), choć, rzecz jasna, nie można podać granicznej wartości.

3 3 3
2012-12-28T13:14:13+01:00

Łódź to mała jednostka pływająca służąca zwykle do sportu, rekreacji, łowienia ryb.
Okręt to jednostka pływająca będąca w posiadaniu sił zbrojnych (Marynarki Wojennej) i służąca do walki, zaopatrzenia, przewozu sprzętu bojowego itp.
Statek - to jednostka pływająca służąca do celów handlowych (komercyjnych).

4 3 4