Odpowiedzi

2010-02-09T13:50:19+01:00
Sole- związki chemiczne będące połączeniem atomów metali z resztą kwasową, gdzie z cząsteczki zasady zostały wyparte grupy wodorotlenowe, a z cząsteczek kwasów atomy wodoru, powstają w trakcie zobojętniania( neutralizacji) kwasów i zasad, zwykle ciało stałe, elektrolity(zdysocjowane i stopione przewodzą prąd elektryczny), z wyjątkiem soli silnych kwasów i silnych zasad ulegają hydrolizie.