1) Dopisując zero po prawej stronie liczby naturalnej zwiększamy ją o 1116. Co to za liczba?
2) Przesuwając przecink o jedno miejsce w uł. dziesiętnym zwiększamy go o 31,41.Co to za ułamek?
3) Łódź motorowa płynęła 1h 10min. z prądem rzeki, a następnie 1h i 45min. pod prąd i przepłynęła łącznie 42 km.Prędkość tej łodzi na stojącej wodzie wynosi 15km/h.Jaka była prędkość tego prądu?
4) Dźwignia dwustronna o długości 40 cm jest w równowadze, gdy siła oporu wynosi 270 N, a siła działania 90N.Oblicz długość ramion siły działania i siły oporu.
5) Statek wypłynął z przystani A do przystani B o godz. 7 a wrócił o godz.17,przy czym postój trwał 2 godz.Jak długa jest droga wodna z A do B, jeżeli prędkość prądu rzeki wynosi 3km/h, a prędkość statku na wodzie stojącej 18km/h?
6) Uczeń oszczędza 40 zł. miesięcznie i ma obecnie 160 zł. Po ilu miesiącach oszczędności jego przekroczą 580 zł?
7)Jeden z boków trójkąta ma długość 5 cm, a różnica między długościami pozostałych boków wynosi 2 cm. Znajdź długość boków tego trójkąta,jeżeli są one wyrażone liczbami całkowitymi jednocyfrowymi.

1

Odpowiedzi

2010-02-09T14:42:24+01:00
1) Dopisując zero po prawej stronie liczby naturalnej zwiększamy ją o 1116. Co to za liczba?
X+1116=10x
1116=10x-x
9x=1116 //:9
x=124
2) Przesuwając przecink o jedno miejsce w uł. dziesiętnym zwiększamy go o 31,41.Co to za ułamek?
X+31,41=10x
31,41=9x //:9
x=3,49
3) Łódź motorowa płynęła 1h 10min. z prądem rzeki, a następnie 1h i 45min. pod prąd i przepłynęła łącznie 42 km.Prędkość tej łodzi na stojącej wodzie wynosi 15km/h.Jaka była prędkość tego prądu?
1h 10min*15km/h=1 1/6h*15km/h=17,5km
1h 45min=1 3/4h
42km-17,5km=24,5km
7/4h*x=24,5km
24,5:7/4=x
24,5*4/7=x
x=14km/h
4) Dźwignia dwustronna o długości 40 cm jest w równowadze, gdy siła oporu wynosi 270 N, a siła działania 90N.Oblicz długość ramion siły działania i siły oporu.
5) Statek wypłynął z przystani A do przystani B o godz. 7 a wrócił o godz.17,przy czym postój trwał 2 godz.Jak długa jest droga wodna z A do B, jeżeli prędkość prądu rzeki wynosi 3km/h, a prędkość statku na wodzie stojącej 18km/h?
17-7=10
10-2=8h
6) Uczeń oszczędza 40 zł. miesięcznie i ma obecnie 160 zł. Po ilu miesiącach oszczędności jego przekroczą 580 zł?
580-160/40=10,5 miesiaca
7)Jeden z boków trójkąta ma długość 5 cm, a różnica między długościami pozostałych boków wynosi 2 cm. Znajdź długość boków tego trójkąta,jeżeli są one wyrażone liczbami całkowitymi jednocyfrowymi.
2 4 2