Zad.1 Napisz, co Jochen mówi o swojej rodzinie.
-Ich buin der Vater von Jochen. Ich heibe Markus und bin 40 Jahre alt. Ich bin Ingenieur bei Siemens. Ich mag Musik und Reint.
-Ich bin Claudia. Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin die Mutter von Jochen. Ich bin Lehrerin. Ich mag Tiere.
-Hi, ich heibe Petra und bin 10 Jahre alt. Ich bin Schulerin. Ich tanze gern, hore gern Musik und spiele Gitarre.
Jochen:
-Mein Vater heibt Markus und...........................................................
........................................................

Zad.2 Wpisz zaimki dzierżawcze i utwórz pytania według przykładu.
Przykład: - Wie alt ist DEIN Vater?
- MEIN Vater ist 38 Jahre alt.

1. - ..........? 6. -.............?
- ..... Vater heibt Eduard. - ..... Opa ist alt, aber sportlich.

2. -.........? 7. - ............?
-..... Mutter heibt Monika. - ..... Schwester heibt Sabine.

3. -..........? 8. -................?
- ...... Mutter ist hubsch und sportlich. - ..... Schwester mag Pizza und Cola.

4. - ..........? 9. -..................?
- ..... Oma mag Aerobic. -...... Bruder ist 8 Jahre alt.

5. - ..........? 10. - .................?
- ...... Oma ist 56 Jahre alt. - ........ Bruder ist klein und dick.


Zad.3 Utwórz pytania według przykładu.
przykład: Meine Mutter ist sportlich. Ist deine Mutter auch sportlich?

1. Meine Oma mag Aerobic. Mag................................?
2. Meine Tante ist Architektin. Ist..............................?
3. Meine Schwster spielt Klavier. Spielt...........................?
4. Mein Veter ist Taxifahrer. Ist..........................?
5. Mein Opa schwimmt gern. Schwimmt............................?
6. Mein Onkel arbeitet viel. Arbeitet........................?
7. Mein Bruder ist klein. Ist........................................?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T14:57:00+01:00
Jestem ojcem Jochena. Mam na imie Marek i mam 40 lat. Jestem inzynierem w Simens. Lubie muzyke i (to slowo jest blednie przepisane).

Jestem Claudia. Mam 33 lata. Jestem matka Jochena. Jestem nauczycielka. Lubie zwierzeta.

Czesc jestem Petra i mam 10 lat. Jestem uczennica. Chetnie tancze, slucham muzyki i gram na gitarze.
Jochen:
Moj ojciec nazywa sie Marek i

Zad.2 Wpisz zaimki dzierżawcze i utwórz pytania według przykładu.
Przykład: - Wie alt ist DEIN Vater?
- MEIN Vater ist 38 Jahre alt.

1. - Wie heißt dein Vater? 6. -Wie heißt dein Opa?
- Mein Vater heibt Eduard. - Mein Opa ist alt, aber sportlich.

2. -Wie heißt deine Mutter? 7. - Wie heißt deine Sch..?
-Meine Mutter heibt Monika. - Meine Schwester heibt Sabine.

3. -Wie ist deine Mutter? 8. -Was mag deine Schw..?
- Meine Mutter ist hubsch und sportlich. - Meine Schwester mag Pizza und Cola.

4. - Was mag dein Opa? 9. -Wie alt ist dein Bruder?
- Mein Oma mag Aerobic. -Mein Bruder ist 8 Jahre alt.

5. - Wie alt ist deine Oma? 10. -Wie sieht dein Bruder aus?
-Meine Oma ist 56 Jahre alt. - Mein Bruder ist klein und dick.


Zad.3 Utwórz pytania według przykładu.
przykład: Meine Mutter ist sportlich. Ist deine Mutter auch sportlich?

1. Meine Oma mag Aerobic. Mag deine Oma auch A..?
2. Meine Tante ist Architektin. Ist deine Tante auch A...?
3. Meine Schwster spielt Klavier. Spielt deine Sch. auch K...?
4. Mein Veter ist Taxifahrer. Ist dein Vater auch T....?
5. Mein Opa schwimmt gern. Schwimmt dein Opa auch gern?
6. Mein Onkel arbeitet viel. Arbeitet dein Onkel auch viel?
7. Mein Bruder ist klein. Ist dein Bruder auch klein?
18 2 18