1.wyznacz równanie prostej przechodzacej przez dwa punkty A=(1;4) i B=(-3;-2)
2.wyznacz równanie prostej równoległej do prostej y=6x - 10 przechodzącej przez punkt A=(-1;2) oraz równanie prostej protopadłej do tych prostych przechodzacej przez punkt B=(0;-3)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-10T19:08:34+02:00
A=(1;4) i B=(-3;-2)
y=ax+b

4=a+b
-2=-3a+b

4=a-2+3a
b=-2+3a

6=4a
b=3a-2

a=6/4=3/2=1,5
b=3(3/2)-2

a=1,5
b=2,5

y=1,5x+4,5

2.wyznacz równanie prostej równoległej do prostej y=6x - 10 przechodzącej przez punkt A=(-1;2)
y=ax+b a=6
2=6(-1)+b
b=8
równanie prostej równoległej to y=6x+8oraz równanie prostej protopadłej do tych prostych przechodzacej przez punkt B=(0;-3)
y=ax+b a=-1/6
-3=-1/6(0) +b
b=-3

y=-1/6x-3
2 3 2