Odpowiedzi

2010-02-09T14:11:14+01:00
Jeziora są w Ameryce Północnej istotnym elementem krajobrazu.
W niektórych miejscach Ameryki Północnej mamy dziś gęsto zaludnione tereny ,na których dominują krajobrazy rolnicze-wiejskie, miejskie i przemysłowe.
1 1 1
2010-02-09T14:13:38+01:00
Ameryka Północna leży na 2 półkulach: północnej i zachodniej. Oblewają ją wody
3 Oceanów: Atlantyckiego od wschodu, Spokojnego od zachodu i Arktycznego
od północy. Na południu, wąskim przesmykiem lądu, Ameryka Północna łączy się
z Ameryką Południową (choć w rzeczywistości oba kontynenty rozdzielone są Kanałem Panamskim).

Wiele jest wysp i wysepek grupujących się w archipelagi. Razem z licznymi półwyspami odcinają one morza i zatoki od otwartego oceanu. Spotkać tu można też niemal wszystkie formy rzeźby terenu – góry wysokie, średnie
i niskie, wyżyny, niziny, płaskowyże, równiny, kotliny.

Ukształtowanie pionowe Ameryki Północnej cechuje pewna symetria – wzdłuż zachodnich i wschodnich wybrzeży rozciągają się łańcuchy gór, a wewnątrz kontynentu dominują tereny płaskie. Oczywiście znajdujące się na zachodzie Kordyliery są zdecydowanie wyższe i rozleglejsze niż leżące na wschodzie Appalachy. Oba systemy górskie wypiętrzyły się w różnych okresach, toteż
występują tam różne krajobrazy.

Kordyliery to góry młode, powstałe w orogenzie alpejskiej, tak jak np. nasze Tatry i Karpaty. Appalachy zaś pochodzą z wcześniejszego okresu fałdowań hercyńskich, jak np. nasze Sudety.

Na południu rozciąga się Wyżyna Meksykańska. W jej sąsiedztwie występują liczne
wulkany o znacznych wysokościach, np. Orizaba (5700 m n. p. m.).

Wschodnie stoki Kordylierów łagodnie obniżają się w kierunku wnętrza kontynentu. Obszar ten jest nazywany Wielkimi Równinami, gdyż właśnie takie krajobrazy tam występują.
Płaskie tereny wnętrza Ameryki Północnej poprzecinane są dolinami licznych rzek, które składają się na wielki system rzeczny Missisipi-Missouri. Jego wody uchodzą do Zatoki Meksykańskiej, wzdłuż wybrzeża której rozpościera się
Nizina Zatokowa.

2 5 2
2010-02-09T15:35:31+01:00
Ameryka północna-
Najwieksza wyspa-Grenlandia
Najwieksze jezioro-Górne
Ameryka północna - na zachodniej i północnej półkuli
zajmuje obszar 24,2 mln km ²
Są tam czynne gejzery ,wulkany ziemi,trzesienia ziemii
Niziny:Zatokowa Nadatlantycka
Lasy iglaste i lisciaste wschodnich obszarow przechodza w lasostepy a na wschod w prerie-czyli roslinnosc trawiasta.
najczestsze gleby zwane czarnoziemami stepowymi,
Gory koldyriery ograniczaja dostep wilgotnego oceanicznego powietrza.
1 1 1