Zad.5
Opakowanie czekolady toblerone ma kształt graniastosłupa prawidłowego trójkątnego. Jego krawedź podstawy ma długość 5cm, a wysokość 18cm. Oblicz, ile m2 kartonu potrzeba na wykonanie stu opakowan oraz obliczyć objetosć jednego opakowania tej czekolady. Wyniki podaj odpowiednio z dokładnością do 1 m2 i 1 cm3. (Za pierwiastek z 3 przyjmij 1,73).

1

Odpowiedzi

2010-02-09T14:24:33+01:00
A=5cm=0,05m
h=18cm=0,18m


objętość 1opakowania=a²√3:4×h=0,05²√3:4×0,18=0,0001946m³=194,625cm³= około 195cm³

pole podstawy=0,05²√3:4=0,0010812m²
pole całkowite=2Pp+Pb=
=2×0,0010812+3×0,05×0,18=0,0021624+0,027=0,0291624
100opakowań:100×0,0291624=2,91624m² potrzeba kartonu= około 3m²
3 3 3