Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-10T18:38:40+02:00
Nie kumam czy o to chodzi

Zbrodniarze wojenni z krajów byłej Jugosławii będą mogli odbywać orzeczone
względem nich wyroki w polskich więzieniach. Stanie się tak na mocy umowy
podpisanej 18 września 2008 roku, pomiędzy Polską a ONZ. Umowa - oczekująca
jeszcze na ratyfikację przez nasz Sejm - o wykonywaniu wyroków
Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, przyznaje
Trybunałowi możliwość zwrócenia się do polskiego Ministerstwa
Sprawiedliwości o możliwość przejęcia więźniów skazanych jego wyrokami.
Więźniowie ci odbywać będą karę pod kontrolą Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża, jednak w takich samych warunkach, co polscy przestępcy.

Polska jest jednym z 16 krajów, które taką umowę podpisały. Wcześniej
uczyniły to między innymi: Włochy (1997), Finlandia (1997), Szwecja (1999),
Wielka Brytania (2004), Ukraina (2007). Dzień po podpisaniu umowy przez
Polskę dokonała tego także Albania. Dodatkowo na podstawie doraźnych umów -
trzy osoby - m.in. generał Serbów bośniackich Stanislav Galic, skazany przez
Trybunał - odbywają, bądź odbywały wyroki w Niemczech.

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii z siedzibą w Hadze został
powołany w 1993 roku na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sądzi
on zbrodnie wojenne popełnione w latach 1991-2001 na terenie byłej
Jugosławii. Dotychczas, na 161 osób oskarżonych przez ten Trybunał, udało
schwytać się 159. Do dziś nieuchwytni pozostają Goran Hadzić oraz oskarżany

o masakrę w Srebrenicy - Ratko Mladić.