Odszukaj w zdaniach określenia rzeczowników.
-Zapytaj o nie ze stanowiska rzeczownika.
-Nazwij część mowy, którą każde określenie jest wyrażone.

*
Od wysokich topoli odpłynęło czółno. Przybiło do miejskiej przystani.
Wyskoczył z niego piękny kawaler. Ostrożnie i czule podawał rękę damie,
ślicznej, strojnej i wytwornej.

*
Przed nimi wznosi się wieniec gór. W oddali skrzy się największa góra świata.

*
Jeszcze w czerwcu był szczęśiwy, a teraz, w pierwszych dniach sierpnia,
pogrążony jest w morzu rozpaczy. Takiej rozpaczy nie zniesie.

1

Odpowiedzi

2010-02-09T19:49:19+01:00
Od [wysokich] topoli odpłynęło czółno.
jakich topoli? Przymiotnik.

Przybiło do [miejskiej] przystani.
jakiej przystani? Przymiotnik.

Wyskoczył z niego [piękny] kawaler.
jaki kawaler? Przymiotnik.

[Ostrożnie i czule] podawał rękę
jak podawał ręke ? Przysłówki.

damie,[ślicznej, strojnej i wytwornej].
jakiej damie? Przymiotniki.
*
Przed nimi wznosi się wieniec gór. W oddali skrzy się [największa] góra świata.
jaka góra? Przymiotnik.
*
Jeszcze w czerwcu był szczęśliwy, a teraz, w [pierwszych] dniach sierpnia,
w jakich dniach? Liczebnik.
pogrążony jest w morzu rozpaczy.[ Takiej] rozpaczy nie zniesie.
jakiej? -?
2 3 2