Przetłumacz na polski ..
1.Margaret ........... four language
2.In Britain the banks usually......... at 9.30 in the morning.
3.The City Muzeum ........ at 5 o'clock in the everning.
4.Tina is a teacher. She ......... mathematics to young children.
5.My job is very interesting. I ....... a lot of people.
6.Peter ................. his hair twice a week.
7.Food is expensive. It............ a lot of money.
8.Shoes are expensive. IT ........... a lot of money
9.Water ........ at 100 degrees Celsius.
10. Julia and I are good friends. I ........... her and she .......... me

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T17:00:29+01:00
1.Margaret knows four languages. = Margaret zna cztery języki.
2.In Britain the banks usually opens at 9.30 in the morning. = W Brytanii banki zazwyczaj otwierają o 9:30 rano.
3.The City Muzeum closes at 5 o'clock in the everning. = Muzeum Miasta zamyka o siedemnastej.
4.Tina is a teacher. She teaches mathematics to young children. = Tina jest nauczycielem. Naucza matematyki pośród małych dzieci.
5.My job is very interesting. I meet a lot of people. = Moja praca jest bardzo interesująca. Poznaję wielu nowych ludzi.
6.Peter cuts his hair twice a week. = Piotr podcina swoje włosy dwa razy w tygodniu.
7.Food is expensive. It costs a lot of money. = Jedzenie jest drogie. Kosztuje dużo pieniędzy.
8.Shoes are expensive. It cost a lot of money. = Buty są drogie. Kosztują dużo pieniędzy.
9.Water boils at 100 degrees Celsius. = Woda wrze w stu stopniach Celsjusza.
10. Julia and I are good friends. I like her and she likes me. = Julia i ja jesteśmy dobrymi przyjaciółkami. Ja lubię ją, a ona lubi mnie.