1. które z podanych zdań są Prawdziwe ?

1. Każdy trapez jest równoległobokiem.
2. Nie każdy równoległobok jest prostokątem.
3. Każdy trapez prostokątny jest rombem.
4. Istnieje prostokąt który jest rombem.
5. Każdy romb jest trapezem.

1

Odpowiedzi

2012-04-08T15:01:45+02:00