Odpowiedzi

2010-02-09T15:02:40+01:00
Krajobraz strefowy jest związany z szerokością geograficzną i jednocześnie ze strefą klimatyczna. Tak np. w strefie klimatów umiarkowanych chłodnych dominującą formacją roślinną jest tajga, a dominującymi glebami są bielicowe lub w strefie klimatów zwrotnikowych przeważają pustynie lub półpustynie, a gleby to w większości inicjalne lub szaroziemy.
Krajobraz astrefowy to np. krajobraz górski, który jest niezwiązany ze strefą klimatyczną lub np. występowanie lodowców, które nie są tylko obecne w strefie okołobiegunowej, ale np. jeszcze na Kilimandżaro w Tanzanii i Kenii, czyli w strefie równikowej.
2010-02-09T15:53:59+01:00
Strefowe:
tundra, stepy, pustynie, sawanny, wilgotne lasy równikowe
astrefowe:
krajobraz górski
1 5 1