Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T16:47:33+01:00
W Ewangelii według świętego Jana, w rozdziale trzecim, wierszu szesnastym widnieje zapis: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."

Można to krótkie zdanie rozumieć na wiele sposobów. Ja rozumiem to w taki sposób, iż Bóg nas kocha, Bóg dba o nas - swoje owieczki, przez co poświęcił swego Jednorodzonego Syna dla nas. Jezus zstąpił na ziemię, aby odkupić nasze grzechy. Był to niesamowity gest ze strony Boga, gdyż w postaci swego Syna, zesłał samego siebie, co jest niewątpliwie faktem, gdyż Bóg istnieje w trzech osobach. Bóg w postaci swego Syna cierpiał za nas na krzyżu, aby tym, którzy zrozumieli Jego intencję i uwierzyli w Niego, dać życie wieczne w Niebie.
8 3 8