Proszę o POMOC
Obliczyć 5 zadań. Daje najlepszą!!

1. Podaj, jak duża siła działa na duży tłok prasy hydraulicznej, jeżeli mały tłok działa siła F1 = 80 N, a powierzchnie tłoków wynoszą odpowiednio s1 = 3 cm kwadratowe i s2 = 90 cm kwadratowych.

2. Naczynie jest wypełnione wodą do wysokości h = 10cm. Oblicz ciśnienie wywierane na dno naczynia. Dane co do gęstości wody znajdź.

3. Oblicz jaka siła wyporu działa na ciało o objętości 0,4m sześciennego zanurzone całkowicie w wodzie.

4. Podaj wartość siły wyporu działającej na ciało o objętości 0,08m sześciennego zanurzone w nafcie.

5. W nafcie pływa zanurzone do połowy ciało. Podaj, jaka jest gęstość tego ciała.1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T15:56:59+01:00
Zadanie 1.
Dane: Szukane: Wzór:
F1= 80N F2= ? F1/S1=( F2)/S2
S1= 3 cm2= 0,0003m2
S2= 90 cm2=0,009m2
Rozwiązanie:
80N/0,0003m2=( F2)/0,009m2
F2= (80N×0,0003m2)/0,009m2
(skracamy jednostki m2)
F2= 0,024N/0,009
F2≈2,7N
Zadanie 2.
Dane: Szukane: Wzór:
d(wody)= 1000kg/cm3 p=? p=d*g*h
g= 10m/s2
h= 10 cm=0,001m
Rozwiązanie:
p=1000kg/m3*10m/s2*0,001 m
( skróc ze sobą m z m3 tak żeby ci wyszedł sam m)
p=10 Pa
Zdanie 3.
Dane: Szukane: Wzór:
d(wody)=1000kg/m3 Fw=? Fw=d*g*V
g=10m/s2
V=0,4 m3
Rozwiązanie:
Fw= 1000kg/m3*10m/s2*0,4 m3
(skróc ze sobą m3, a pozostała jednostka kg*m/s2=N)
Fw= 10N*400
Fw= 4000N
Zdanie 4.
Dane: Szukane: Wzór:
d(nafty)= 810 kg/m3 Fw=? Fw= d*g*V
g=10m/s2
V=0,08m3
Rozwiązanie:
Fw= 810 kg/m3*10m/s2*0,08m3
(skróc ze sobą m3, a pozostałe jednostki będą się równały N)
Fw= 8100N*0,08
Fw=648N
Zadanie 5.
Ciało to musi miec taką samą gęstośc (d) jak nafta, czyli 810 kg/m3.
1 5 1