Zadanie 3.1
Oblicz długość drugiej przyprostokątnej trójkąta prostokątnego o polu 25cm²,jeśli długość pierwszej przyprostokątnej wynosi 5cm.
Zadanie 3.2
O ile należy zmniejszyć wysokośc równoległoboku o podstawie 6cm i polu 72cm²,aby jego pole zmniejszyło sie o 12cm²
Zadanie 3.3
Na ile części podzielą prostokąt dwa rozłączne odcinki równoległe do dłuższego boku i trzy rozłączne odcinki równoległe do krótszego boku(przecinające boki prostokąta)?
Zadanie 3.4
Podaj współrzędne punktów wspólnych osi układu współrzędnych i okręgu o środku (-3,3) i promieniu 3.
Zadanie 3.5
W której ćwiartce układu współrzędnych może leżeć punkt,którego współrzędne są liczbami przeciwnymi różnymi od zera?
Zadanie 3.6
Jedna z przekątnych rombu ma długość równą bokowi tego rombu.Podaj miary katów tego rombu.
Zadanie 3.7
Oblicz pole trapezu równoramiennego o podstawach 5cm i 9cm,w którym kąt przy dłuższej podstawie ma miare 45 stopni.

2

Odpowiedzi

2010-02-09T15:16:23+01:00
3.1
P=1/2*a*h
h=2*P/a
h=2*25/5
h=10 cm
3.3
Jeżeli wszystkie 5 odcinków przecina boki prostokąta to na 12 części.
3.4
(0;3), (-3;0)
3.5
w lewej-górnej lub prawej-dolnej
3.6
60,120
3.7
P=1/2*(a+b)*h
P=1/2*(5+9)*2
P=14 cm2
5 3 5
2010-02-09T16:14:21+01:00
3.2.
72 cm² ÷ 12 cm² = 6
3.1
P=1/2*a*h
h=2*P/a
h=2*25/5
h=10 cm
3.3
Jeżeli wszystkie 5 odcinków przecina boki prostokąta to na 12 części.
3.4
(0;3), (-3;0)
3.5
w lewej-górnej lub prawej-dolnej
3.6
60,120
3.7
P=1/2*(a+b)*h
P=1/2*(5+9)*2
P=14 cm2
42 1 42