1. Wymień rodzaje kresek:
........................................................... .............................................................
........................................................... .............................................................
4 pkt
2. Wymień barwy podstawowe:
.................................... ........................................ ...................................
3 pkt
3.Wymień barwy pochodne i podaj z jakich par barw powstają:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3 pkt
4. Czy barwy leżące obok siebie w kole barwnym, to:
a) szeroka gama barwna
b) wąska gama barwna
c) barwy dopełniające
podkreśl właściwą odpowiedź 1 pkt
5.Kompozycja, w której prawa i lewa strona jest taka sama lub bardzo podobna
do siebie, to:
a) kompozycja symetryczna
b) kompozycja rytmiczna
podkreśl właściwą odpowiedź 1 pkt
6. Czy perspektywa polegająca na przesłanianiu planów dalszych przez plan
pierwszy to:
a) perspektywa rzędowa
b) perspektywa kulisowa
c) perspektywa zbieżna
podkreśl właściwą odpowiedź 1 pkt
7. Jakie znasz rodzaje perspektywy zbieżnej?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
4 pkt

8. Czy obraz malowany według wcześniej namalowanego pierwowzoru, to:
a) reprodukcja
b) oryginał
c) kopia
podkreśl właściwą odpowiedź 2 pkt

9. Do jakiego rodzaju malarstwa należą ILUMINACJE?
a) sztalugowego
b) miniaturowego
c) fresku
podkreśl właściwą odpowiedź 2 pkt
10. Wymień dwie miejscowości, gdzie odkryto malarstwo przedhistoryczne:
..........................................
...........................................
2 pkt
11. Wymień kolejno trzy porządki architektoniczne w starożytnej Grecji
a) .........................................
b) .........................................
c) ......................................... 3 pkt
12. Wymień 4 rodzaje budowli wznoszonych w Starożytnym Rzymie:
............................................ ............................................
............................................ ............................................
4 pkt
13. Przyporządkuj budowle, nazwy i terminy do poszczególnych rodzajów sztuki:
Partenon, piramida, kariatyda, kolumna dorycka, sfinks,
malarstwo czerwono figurowe, mastaba, tympanon, hieroglif, kanon

Sztuka starożytnej Grecji Sztuka starożytnego Egiptu
............................................ .............................................
............................................ .............................................
............................................ ..............................................
............................................ ..............................................
............................................ ...............................................
10 pkt
14. Podporządkuj podane hasła odpowiednim dziedzinom sztuki:
polichromia, drzeworyt, katedra, posąg, fasada, krucyfiks, nagrobek, fresk,
litografia

architektura rzeźba malarstwo grafika
.......................... .......................... .......................... ............................
.......................... .......................... .......................... ............................
4 pkt

15. Wymień zabytki sztuki romańskiej występujące w naszym regionie:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

2 pkt
16. Uzupełnij tabelkę:
AUTOR DZIEŁO EPOKA
Vit Stwosz Ołtarz Mariacki
Rafael Santi renesans
Michał Anioł Bounarotti Dawid
3 pkt 17.Dopasuj elementy architektoniczne do wymienionych stylów:
rozeta, biforium, kopuła, wimperga, kaseton, fryz arkadkowy

ROMANIZM....................................... ..........................................................
GOTYK................................................ ..........................................................
RENESANS......................................... .........................................................
3 pkt


18. Ułóż chronologicznie (od najstarszej do najmłodszej) epoki :
gotyk, romanizm, odrodzenie, prehistoria

a) ...........................................
b) ...........................................
c) ...........................................
d) ............................................
4 pkt

19.Przy podanych nazwach miast wpisz nazwy zabytków architektury odrodzenia,
z których te miasta słyną :
Kraków ..........................................................
Poznań ..........................................................
Zamość .........................................................
Kazimierz nad Wisłą ........................................


DAM NAJ...

3

Odpowiedzi

2010-02-09T16:30:13+01:00
1. cienkie, grube
2. czerwony, zielony, niebieski,żółty
3. pomarańczowy (czerwony,żółty), szary (czarny, biały)
10 1 10
2010-02-09T16:34:40+01:00
1. grube,cienkie,faliste,konturowe
2. czerwony, niebieski, żółty
3.zielona (żółta i niebieska)
pomarańczowa (żółta i czerwona)
fioletowa (czerwona i niebieska)
4.a
5.a
6.b
7.perspektywa z jednym punktem zbiegu
perspektywa z dwoma punktami zbiegu
perspektywa z trzema punktami zbiegu
8.c
9.b
10.jaskinia Lascaux i Altamira
11.dorycki, joński, koryncki
12.budynki sakralne (świątynie) i publiczne (amfiteatry, łaźnie)
13.Sztuka starożytnej Grecji:Partenon kolumna dorycka kariatyda malarstwo czerwonofigurowe tympanon
Sztuka starożytnego Egiptu: piramida sfinks
mastaba hieroglif kanon

14.architektura : katedra fasada
rzeźba:posąg nagrobek krucyfiks,
malarstwo: polichromia fresk
grafika: drzeworyt litografia

15.Do najbardziej znanych zabytków europejskich należą: Bazylika w Vezelay, katedra w Pizie (XI w.), kościoły w Issoire, Eunate, Saint Martin de Londres, Saint-Sulpice.

16.AUTOR DZIEŁO EPOKA
Vit Stwosz Ołtarz Mariacki gotyk
Rafael Santi Portret Maddaleny Doni renesans
Michał Anioł Bounarotti Dawid renesans

17.ROMANIZM biforium fryz arkadkowy
GOTYK rozeta wimperga
RENESANS kopuła kaseton
18.prehistoria
romanizm
gotyk
odrodzenie
13 3 13
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T16:42:14+01:00
1.
Przerywane
proste
cienkie
grube
2.
Żółty,Czerwony,niebieski
3.
Pomarańczowy,Zielony,Fioletowy
4b
5a
6c
!7
8c
9b
10.
jaskinia Lascaux i Altamira
11.
dorycki, joński, koryncki
12.
budynki sakralne (świątynie) i publiczne (amfiteatry, łaźnie)
13.
+++starożytnej Grecji+++
Partenon, kariatyda, kolumna dorycka,
malarstwo czerwonofigurowe,tympanon
+++starożytnego Egiptu+++
piramida, sfinks,hieroglif,kanon,mastaba,
14
architektura ;katedra, fasada,

malarstwo:polichromia,fresk,

rzeźba :posąg,nagrobek,krucyfiks,

grafika;drzeworyt,litografia,
15
Do najbardziej znanych zabytków europejskich należą: Bazylika w Vezelay, katedra w Pizie (XI w.), kościoły w Issoire, Eunate, Saint Martin de Londres, Saint-Sulpice.
16
Vit Stwosz Ołtarz Mariacki
Rafael Santi renesans
Michał Anioł Bounarotti Dawid
17
ROMANIZM:biforium,kaseton

GOTYK:rozeta,wimperga,

RENESANS:kopuła, fryz arkadkowy
18
prehistoria,gotyk, romanizm,odrodzenie,
19
Kraków=Brama Floriańska
Poznań =Koziołki na Ratuszu
Zamość=Pomnik Jana Zamoyskiego.
Kazimierz nad Wisłą=Kamienice Przybyłów przy Rynku
16 4 16