Odpowiedzi

2010-02-09T15:00:04+01:00
A)3,21
b)96
c)20,4


a)0,735
b)509.44
c)4,34875
2010-02-09T15:01:58+01:00
Oblicz:
a) 32,1% z 10= 3,21
b)16% z 600=96
c)17% z 120= 20,4

a)7,5 z 9,8
b)128% z 398
c)10 i dwie całe i jedna czwarta% z 35 i jedna druga
2010-02-09T15:04:37+01:00
10 × 32.1 % = (10×321)÷1000 = =3.21
600×16%= (600×16)÷100=96
120×17%= (120×17)÷100=20.4

7.5%*9.8= (9.8×75)÷1000=0.735
128%×398= (398×128)÷100=509.44
35½× (10 i dwie całe i jedna czwarta) chyba nie ma takiej liczby. xDD