1. Pole trójkąta prostokątnego ma 42 cm². Jedna z przyprostokątnych ma 7 cm. Oblicz wysokość tego trójkąta na przeciwprostokątną o długości 9 cm.

2. Krótsza przekątna dzieli deltoid na 2 trójkąty ostrokątne z których jeden jest równoboczny. Suma miar kątów ostrych deltoidu wynosi 110 stopni. Oblicz miarę kąta rozwartego deltoidu.

Bardzo proszę o odpowiedzi na te dwa zadania ! . i najlepiej by było z WYTŁUMACZENIEM :) . Proszę odpowiedzi PRZED 11.02.2010r.

2

Odpowiedzi

2010-02-09T15:07:18+01:00
W pierwszym zadaniu masz cos namieszane w danych, bo pole trójkąta o takich danych to 14pierw z 2 .
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T15:35:18+01:00
1)
P=42 cm^2
a=7
c=9cm
szukane - h=?
P=1/2*c*h
42=1/2*9*h
42=4,5*h
h=9,33
2)
Dane:
Suma miar kątów ostrych=110 stopni

Szukane:
miara kąta rozwartego

Zdefinicji wynika, że
Suma miar wszystkich kątów w deltoidzie = 360 stopni
czyli
Suma kątów rozwartych=360-110=250
miara kąta rozwartego=250/2=125

Sprawdzamy:
Mamy dwa powstałe trójkąty:
1) równoboczny
2) równoramienny

Suma miar katów w trójkącie wynosi 180 stopni:
AD1)
W trójkącie równobocznym katy są równe i wynoszę po 60 stopni ( 3*60=180)
AD2)
w trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są równe

Ponieważ suma miar kątów ostrych w deltoidzie =110 stopni i odejmiemy 60 stopni z trójkata równobocznego ( czyli wierzchołka) = kąt przy wierzchołku w trójkącie rónoramiennym 50 stopni
jw.
(180-50)/2=130/2=65 ( kąt przy podstawie)

dodajemy
kąt ostry ( wierzchołek deltoidu i powstałegp trójkąta)+ drugi kąt ostry( drugi wierzchołek deltoidu i powstałegp drugiego trójkąta) + 2 kąty przy podtawie trójkąta równobocznego + 2 kąty przy podstawie trójkata równoramiennego=
= 50+60+2*60+2*65=110+120+130=360
Czyli OK
Kąt rozwarty 125 stopni
pozdrawiam:)