Zbiór Pazdry
zad. 8.84/166
Obliczyć gęstość 18-procentowego roztworu NH₄Cl, jeśli wiadomo, że roztwór ten jest 3,54-molowy. (Wynik 1,05 g/cm³)

zad.8.85/166
Ustalić wzór sumaryczny związku zawierającego 30,7% manganu, 15,7% azotu oraz tlen, jeśli wiadomo, że 20-procentowy roztwór wodny tego związku ma gęstość 1,17 g/cm³ i jest roztworem 1,3-molowym. (odp. Mn(NO₃)₂ )

Proszę o szybkie rozwiązanie zadania bo jest na jutro.

1

Odpowiedzi

2011-10-12T14:29:10+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

Cp=18%

M NH4Cl=53,5g/mol

Cm=3,54mol/dm3

d=?

d=Cm*100%*M/Cp

d=3,54*100*53,5/18

d=1052,16g/dm3

d = 1,052g/cm3 

 

2)

Cp=20%

Cm=1,3mol/dm3

d=1,17g/cm3=1170g/dm3

M=? 

M=Cp*d/Cm*100%

M=20*1170/1,3*100

M = 180g/mol

 

180g związku ----- 100%

xg manganu ------- 30,7%

x = 55,26g manganu

n=55,26/55 = 1mol manganu 

 

180g związku ----- 100%

yg azotu ----------- 15,7%

y = 28,26g azotu  

n=28,26/14 = 2mole azotu

 

180g związku ----- 100%

zg tlenu -----------53,6%

z = 96,48g tlenu

n=96,48/16 = 6moli tlenu

Wzór końcowy: MnN2O6, czyli Mn(NO3)2 

31 4 31